Analyse og rådgivning

Hvilke grep er riktige å ta nå, for å møte konkurransen i dag og i fremtiden? Vi bidrar med strategisk rådgivning og analyse.

Historien har vist oss at selv de beste selskapene kan havne bakpå uten en god plan for fremtiden. Vi tror at de selskapene som prioriterer å tenke langsiktig i dag, vil være best rustet i fremtiden.

Analyse av nettside og synlighet
Vi bruker Google Analytics for å måle trafikk og se hvordan brukerne beveger seg på nettsidene. Ofte er det mulig å finne flaskehalser som gjør at kunder forsvinner.

Inventific har egenutviklede verktøy for å se hvordan nettsidene dine gjør det mot konkurrentene, og hvordan du kan få mer relevant trafikk.

Rådgivning
Ofte kan det store tilbudet av tjenester og muligheter på nettet føles overveldende. Mange synes det er vanskelig å vurdere hva som er riktig å gjøre akkurat nå. Vi har lang erfaring med å rådgi bedrifter og privatpersoner og utforme strategier som gir lønnsomhet på kort og lang sikt.

Vi er komfortable med å jobbe med lange tidsserier, “big data” og skille ut viktig kunnskap fra støy. Inventific kan bistå med å finne forbedringsmuligheter og legge langsiktige strategier.

Inventific tilbyr også bedriftsspesifikk kursing i Google Analytics for de som vil lære mer om statistikk og rapportering fra nettsiden.

Spør oss om rådgivning!

Amund S. Erichsen
Rådgiver / Daglig leder