Fortvilet mann

Hvordan fjerne treff fra Google

Vi blir noen ganger kontaktet av folk som ønsker å få fjernet artikler eller søkeoppslag i Google. Ofte kan det være fortvilende saker hvor løgner og usannheter blir spredt på nettet. Andre ganger kan være snakk om gamle nyhetsklipp eller noe annet som hadde en interesse i offentligheten for lenge siden, men som i dag gir et skjevt og uriktig bilde. Uansett blir du forsvarsløs, siden sakene ligger der uten at du får sagt imot dem.

Her tar vi for oss 2 måter å løse problemet. Den tradisjonelle metoden, og en “siste utvei”-løsning, når andre løsninger ikke fungerer.

Fjerne kilden til teksten

En nettside som hjelper deg med denne typen problemstillinger er slettmeg.no. Her finner du informasjon om hva du kan gjøre selv for å få fjernet informasjon. Det første du bør gjøre er derfor å sjekke tipsene som ligger der. Slettmeg anbefaler at du starter med å gå til kilden. Med andre ord: ta kontakt med den som skrev artikkelen, og spør om å bli fjernet. Noen ganger er det nok med en prat eller en epost for å vinne frem. Andre ganger er det ikke fullt så enkelt.

Skulle ikke dette fungere, finnes det andre alternativer. Du finner en utfyllende artikkel på slettmeg sin artikkel om Google, med flere tips til hva du kan gjøre. I noen sammenhenger er det nødvendig å få juridisk bistand for å finne en løsning. Google kan kreve en rettskjennelse for å fjernet innhold.

En alternativ måte å fjerne innhold

Noen ganger har du ikke juridisk grunnlag for å få fjernet innhold. Det kan hende du fikk negativ publisitet i en avis eller nettavis for flere år siden. I dag gir det et skjevt bilde av hvem du er. I disse sakene kan det være spesielt vanskelig å vinne frem med å få innholdet fjernet.

En mulighet er da å ta kontroll over problemet selv. Måten dette fungerer på er at du snur problemet på hodet, og publiserer bedre innhold selv, som Google fanger opp. Når du treffer riktig og leverer med god kvalitet og rett strategi, blir innholdet ditt vist over de gamle artiklene, og presser dem ned, ut og vekk. Selv om de gamle artiklene ligger der, er skadepotensialet betydelig redusert siden ingen ser dem.

Ofte effektivt, men ingen garanti for å lykkes

Det å lykkes med en slik tilnærming krever en del innsats. Det er ikke gitt at man lykkes, og det normalt at det tar flere måneder før man ser resultater. Erfaringsmessig er dette allikevel en effektiv strategi for mange, særlig der hvor andre muligheter har vist seg å ikke føre frem.

Vi anbefaler alltid å utforske de mulighetene som finnes på slettmeg.no, og eventuelt gjennom juridisk bistand. Dersom alle muligheter allikevel skulle være utprøvd, kan du ta kontakt med oss, så ser vi om det finnes muligheter til å hjelpe. Typisk vil man da inngå en prestasjonsbasert kontrakt med et fast beløp i grunn.

Det er viktig å være klar over at dette er tidkrevende arbeid hvor man må jobbe med innhold over tid for å lykkes, og ofte teste ut flere strategier. På grunn av kostnadene som er involvert, anbefaler vi bare dette som en “siste utvei” når andre muligheter er utelukket.

Kontakt
Amund S. Erichsen
48498811
amund@inventific.no

Alle henvendelser behandles diskret og konfidensielt.

Del artikkelen med noen du kjenner.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email